namytka v metro

namytka v metro

намитка, намитка в метро, арафатка-поукраїнськи, український сувенір